Therapie Individuele therapie
Relaties Relatietherapie
Echtscheiding Echtscheiding

Mediator

Een mediator is een conflictbemiddelaar.

In mediation is het de rol van de mediator om als neutrale gespreksleider met partijen het gesprek aan te gaan over wat er te regelen of op te lossen is. De mediator neemt geen besluiten en doet zeker geen uitspraak, zoals een rechter of arbiter. De mediator zorgt voor de procesbegeleiding: ik begeleid de communicatie tussen de partijen.
Steeds vaker schakelen mensen bij een scheiding een mediator in, om via mediation en met hulp van de mediator alle afspraken die nodig zijn om hun scheiding te regelen op papier te zetten.
In dat geval is de taak van de mediator wat uitgebreider: de mediator stelt ook de stukken op, aan de hand van de gemaakte afspraken, en maakt voor zover nodig alimentatieberekeningen.

Waarbij kies je voor mediation?

Mediator

Voor mediation kan worden gekozen bij:

Hoe werkt mediation?

Tijdens mediation krijgen beide partijen de gelegenheid om emoties, wensen en belangen in te brengen. De mediator helpt de partijen vervolgens samen te werken bij het komen tot een overeenkomst aan de hand van de zelf aangedragen oplossingen van partijen. Dit proces vindt plaats in een besloten en veilige omgeving.

De basisopleiding mediation bestaat uit de theorie van conflictbemiddeling, aangevuld met vele praktische oefeningen. Vakkennis op een van de hierboven genoemde gebieden maakt geen deel uit van de basisopleiding tot mediator. Vaak heeft een mediator al vakkennis vanuit eerdere opleiding/ervaring, en daarnaast zijn bij het MfN geregistreerde mediators gehouden aan een programma voor permanente educatie (continue bijscholing), waardoor steeds wordt bijgeleerd en de kwaliteit wordt bewaakt.

Ben je op zoek naar een mediator, houd dit dan in gedachten, en vraag je af of het belangrijk voor je is dat de mediator ook over bijvoorbeeld kennis beschikt op het gebied van:

Let er in dat geval op dat de mediator van je keuze naast de opleiding voor mediator ook door opleiding en/of ervaring op de hoogte is van de vakkennis die verder nodig is voor een goede colflictbemiddeling.

Daarnaast is het goed mogelijk dat het niet nodig is dat de mediator over specifieke vakkennis beschikt, als beide partijen daar zelf voldoende over beschikken en/of wanneer het beschikken over deze kennis niet van belang is voor de mediation.

Vrijwillig en vertrouwelijk

Voordat met een mediationtraject kan worden begonnen, moet worden voldaan aan twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Niemand kan tegen zijn zin in worden gedwongen om mee te werken aan een mediationproces voor het oplossen van een conflict.
Als partijen voor een mediationtraject kiezen, dan verplichten alle deelnemers en de mediator zich tot geheimhouding, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.

Escalatie van een conflict

Het oplossen van conflicten via mediation is niet altijd mogelijk. Conflicten kennen verschillende stadia van escalatie, simpelweg in te delen op een schaal van 1 tot 10.

Mediation kan zinvol zijn bij conflicten die zich in fase 4 tot maximaal 7 bevinden. Hoe meer een conflict geëscaleerd is, des te meer moeite het kost om partijen aan één tafel te krijgen.

Mediationovereenkomst

Het mediationtraject begint met het tekenen van een mediationovereenkomst. Daarin wordt onder meer afgesproken dat iedereen zich volledig in zal zetten om het conflict op te lossen.

Starten met de mediation

Daarna kan met de mediation worden gestart, waarin de partijen zich actief opstellen. De mediator stimuleert hen tot overleg, stelt diverse vragen en vat samen. Hiermee zoekt de mediator bij de partijen naar hun werkelijke belangen en wensen in plaats van alleen stil te staan bij de formele (en misschien wel principiële) standpunten.

Als de echte belangen en wensen eenmaal helder zijn, is het tijd om te zoeken naar een oplossing. Bij mediation zijn creatievere oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing er uitziet. Dit levert een win-win-situatie op.
De uitkomst en concrete afspraken worden in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Als MfN familie registermediator ben ik ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, en het aanvragen van een toevoeging (sociale rechtsbijstand) voor mediation behoort tot de mogelijkheden. Hieraan worden door de Raad wel voorwaarden gesteld op het gebied van inkomen en vermogen. Daarnaast is niet voor alle soorten conflicten gesubsidieerde rechtshulp mogelijk.
Wil je meer weten? Neem dan per mail of telefoon contact met me op.


Als mediator ben ik ingeschreven bij het landelijk mediatorregister, de MfN:

Mediatorsfederatie Nederland (MfN, voorheen NMI)

Mediatorsfederatie Nederland (MfN, voorheen NMI)

Copyright: mensinrelatie.nl

Webdesign: Prode