Aanpassen ouderschapsplan

Therapie Individuele therapie
Relaties Relatietherapie
Echtscheiding Echtscheiding

Aanpassen van het ouderschapsplan

scheiden

Aanpassen van het ouderschapsplan

Naarmate de kinderen ouder worden verandert er van alles. Daarom is het heel normaal dat zo’n ouderschapsplan regelmatig wordt besproken en waar nodig wordt bijgesteld. Mogen jullie dat zelf doen? Of moet je dan terug naar degene die het heeft opgesteld?

Jullie mogen dat zelf doen als jullie het er samen over eens zijn. Elke afspraak die jullie willen wijzigen en waarbij jullie het samen eens zijn over die wijziging, mogen jullie samen uitvoeren. Het kan handig zijn het op schrift te stellen. Dat kan door formeel een aanvulling op het ouderschapsplan op papier te zetten en dit allebei te ondertekenen, maar het is ook voldoende als jullie de wijzigingen per e-mail met elkaar overeenkomen. Bewaar die e-mails, mocht je die onverhoopt in de toekomst ergens voor nodig hebben.

Het is wel goed om wijzigingen die gevolgen hebben voor de kinderen ook in overeenstemming met hun leeftijd met de kinderen te overleggen, te vragen wat zij ervan vinden, wat zij zouden willen als iedereen bereid zou zijn te doen wat zij wilden en hun mening mee te laten wegen bij jullie besluitvorming.

Wat als jullie het niet eens kunnen worden over wijzigingen in het ouderschapsplan?

Dan is het zinnig om hier een mediator voor in te schakelen. Tenslotte is het geen optie om er niet uit te komen, het gaat om jullie kinderen!

Wijzigingen kunnen nooit eenzijdig worden opgelegd, jullie zullen het er over eens moeten worden. Als jullie geen overeenstemming kunnen bereiken, dan blijven de afspraken zoals ze waren, tenzij jullie de rechter om een uitspraak willen vragen. Het lastige daarvan is echter dat het dan vaak van kwaad tot erger wordt, dus het is beter om dat te voorkomen en – hoe moeilijk ook – toch met elkaar in gesprek te gaan.

Mediation na scheiding

In een mediation na scheiding bespreken we welke onderdelen uit het ouderschapsplan er aan de orde worden gesteld. Jullie krijgen daarbij allebei de kans aan te geven wat je wilt aanpassen en waarom, en wat de gevolgen daarvan zijn voor jezelf en de ander. Op grond daarvan kunnen jullie samen met mij onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Het is goed hierbij steeds de belangen van de kinderen in het oog te houden. En ook daarbij kan ik als mediator helpen, omdat het voor een neutrale derde altijd makkelijker is dan wanneer je zelf emotioneel betrokken bent.

Als de afstand een bezwaar is, of als je echt niet met je ex in dezelfde ruimte wilt zijn, is het ook mogelijk de mediationgesprekken voor het aanpassen van het ouderschapsplan online te voeren, dus bel of mail me voor meer informatie!

Copyright: mensinrelatie.nl

Webdesign: Prode