Therapie Individuele therapie
Relaties Relatietherapie
Echtscheiding Echtscheiding

Hoe werkt Ineke Kuiper?

Graag leg ik wat meer uit over mijn werkwijze.

Psychische/psychosociale begeleiding en relatietherapie

spiegelenIn mijn praktijk werk ik voornamelijk met gesprekstherapie, maar daarnaast maak ik ook gebruik van andere technieken. Daarbij put ik uit mijn kennis van onder meer energiewerk, ontspanningsoefeningen, systeemtherapie, familie-opstelllingen, NLP, zelfconfrontatiemethode, stressmanagement, conflicthantering, etc.

In het eerste gesprek vraag ik naar algemene informatie en achtergronden. Indien mogelijk probeer ik ook al enigszins in te gaan op hetgeen op dat moment het meeste aandacht nodig heeft. Ook het doel van de behandeling komt aan bod.
Van daaruit werken we verder, in gesprekken die meestal een uur tot anderhalf uur duren. In overleg is het mogelijk om hiervan af te wijken, omdat het niet altijd wenselijk is om op een van te voren vastgesteld tijdstip te eindigen. Hierin volg ik graag de wensen van mijn cliënten.
Meestal komt de hulpvraag neer op het realiseren van een verandering in je leven/relatie waardoor de kwaliteit van leven toeneemt. Belangrijke elementen hierbij zijn: inzicht, verandering, nieuw gedrag.
Daarom werken we eerst aan het krijgen van inzicht in wat er speelt en hoe je daar nu mee omgaat. Zo wordt zichtbaar welke patronen zich momenteel voordoen.
Ook bepalen we wat je anders zou willen, en we kijken hoe je die verandering kunt bereiken. Kleine veranderingen in gedrag kunnen vaak al genoeg zijn om een patroon dat je niet meer dient te doorbreken.

Bij relatietherapie werken we ook actief aan een betere communicatie, aan beter leren luisteren naar wat de ander bedoeld, naast het zelf ook beter aangeven wat je werkelijk bedoelt. Vaak zit er veel ruis in de communicatie tussen partners. We gaan ervan uit dat we de ander kennen, dat de ander ook wel begrijpt wat we bedoelen, en het misschien wel bewust niet doet, terwijl dit lang niet altijd juist is. Daarnaast denken we dat we zelf duidelijk genoeg aangeven wat we graag zouden veranderen, maar te vaak blijkt dat dit bij de ander echt niet is overgekomen.
Pas als de ‘ruis’ uit de communicatie is, begrijpen partners elkaar vaak pas echt.

De basis is voor mij het bieden van veiligheid, betrokkenheid en respect.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij in een aantal stappen wordt onderzocht wat de kern van het probleem is en welke oplossingen er mogelijk zouden kunnen zijn. Door de wijze waarop dit inzichtelijk wordt gemaakt door de mediator ontstaat vaak meer duidelijkheid en bereidheid tot het komen tot een compromis dat voor beide partijen werkt.

Bij mediation bij echtscheiding is er (bij aanmelding) vaak niet eens sprake van een conflict, maar is de vraag vooral: “wij willen scheiden, hoe gaat dat in zijn werk?”
Daarnaast spelen er bijna altijd ook veel emoties, hoewel niet iedereen de behoefte voelt daarover te praten, en dat hoeft ook niet.

Ik begin met het uitleggen van de praktische kant van de scheiding, en geef daar uitgebreid informatie over, die jullie ook mee naar huis krijgen. Voor de financiële en juridische afwikkeling heb ik allerlei gegevens nodig, en als jullie deze hebben verzameld, kan ik beginnen met het uitwerken van de gegevens en het maken van berekeningen, voor zover noodzakelijk.

Als jullie samen kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar is het maken van een ouderschapsplan verplicht. Ook hierover krijgen jullie van mij informatie, en we bespreken de punten die hierbij van belang zijn.

Als alles op papier staat en jullie het overal over eens zijn, beoordeelt de advocaat die het verzoek tot echtscheiding namens jullie bij de Rechtbank indient het echtscheidingsconvenant met de bijlagen, en een enkele keer stelt de advocaat nog een wijziging voor, zodat alles zo zorgvuldig mogelijk geformuleerd is. In uitzonderlijke gevallen kan de advocaat voorstellen ook zelf een keer bij een mediationgesprek aanwezig te zijn. Na goedkeuring van het convenant door de advocaat kunnen jullie het convenant ondertekenen, en in de meeste gevallen is dat ook de laatste mediationbijeenkomst. Het vervolg ligt in handen van de advocaat en de Rechtbank, en kan in wezen schriftelijk worden afgehandeld.

Heb je na het lezen van het bovenstaande nog vragen, lees dan het deel over mediation (zie menubalk aan de linkerkant) en/of neem contact met mij op, en stel je vraag.

Copyright: mensinrelatie.nl

Webdesign: Prode