Kosten therapie

Therapie Individuele therapie
Relaties Relatietherapie
Echtscheiding Echtscheiding

Kosten

Kosten

De kosten van een consult bedragen € 100 per uur (€ 25 per kwartier). Per gesprek wordt een kwartier (€ 25,00) extra in rekening gebracht voor mijn werkzaamheden voorafgaand aan en direct na afloop van het consult.

De duur van een consult kan variëren, en kan worden aangepast aan je individuele behoefte.
Het is mogelijk een vaste tijd af te spreken, het is ook mogelijk dat wat flexibeler te benaderen, en af te laten hangen van het gesprek, zodat het consult op een logisch aanvoelend moment kan worden beëindigd. Daarom bepaal ik aan het einde van het consult wat de kosten zijn, waarbij de tijd per kwartier naar boven wordt afgerond. Bij individuele therapie is een uur per keer vaak voldoende. Bij een consult van een uur zijn de kosten per consult dus € 125,00.

Betaling vindt plaats aan het einde van elk consult en kan via een betaalverzoek of contant worden voldaan.

Je factuur krijg je op papier mee.

Gratis kennismaken?

Ik werk niet met een apart kennismakingsgesprek. Wel krijg je bij de eerste afspraak de gelegenheid om binnen een half uur te stoppen, als je indruk dan is dat je niet verder wilt met me. Als je dat binnen het eerste half uur aangeeft, zonder dat je daar verder uitleg aan hoeft te geven, ben je me niets verschuldigd.

Blijf je langer, dan breng ik ook het eerste half uur in rekening, omdat de therapie in wezen al meteen is gestart, tenzij we vooraf nadrukkelijk iets anders afspreken.

Tegemoetkoming in de kosten via een gedeeltelijke vergoeding voor psychosociale therapie door zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars geven vanuit de aanvullende verzekering een gedeeltelijke vergoeding van de kosten. Hier vind je een actueel overzicht van die vergoedingen. De gedeeltelijke vergoeding van mijn consulten vindt plaats vanuit de groep ‘Alternatieve behandelingen’, een soort van vergaarbak voor alle behandelingen die wel worden vergoed, maar niet onder een van de andere groepen vallen.
Daar de vergoeding niet vanuit de basisverzekering plaatsvindt, staat vergoeding los van je eigen risico. Dus ook als je je eigen risico nog niet of nog niet volledig hebt verbruikt, ontvang je deze vergoeding als je zorgverzekeraar de tegemoetkoming in de kosten geeft.

Vreemd genoeg wordt relatietherapie helaas bij veel zorgverzekeraars niet vergoed, al lijkt er een kentering te zijn. Vraag dit dus vooral na bij je zorgverzekeraar.

* Een verwijzing door je huisarts is niet nodig.

Copyright: mensinrelatie.nl

Webdesign: Prode