Therapie Individuele therapie
Relaties Relatietherapie
Echtscheiding Echtscheiding

Over Ineke Kuiper

Mijn leven liep vaak niet over rozen. Mijn jeugd was in een aantal opzichten niet makkelijk, en daardoor koos ik te vroeg voor de verkeerde man, waar ik om de verkeerde redenen te lang bij ben gebleven.
In die periode heb ik zelf een paar keer hulp gezocht, omdat ik voelde dat er dingen niet klopten, maar er mijn vinger niet op kon leggen. Helaas konden de therapeuten die ik bezocht dat ook niet, dus veel schoot ik er destijds niet mee op. En daarom modderde ik maar door.

Toen dat eindelijk kon in ons leven, kwamen er twee kinderen, maar hoe gewenst ook… ze versterkten de problemen en ik kon mezelf niet langer wijsmaken dat het allemaal wel goed zou komen. Na ook nog een jaar relatietherapie, wat voor mij al net zo zinloos was als de individuele begeleiding van een gz-psycholoog enkele jaren daarvoor, was een scheiding niet meer te voorkomen.
Mijn kinderen waren nog jong, mijn ex wilde na een tijdje niet meer met mij communiceren, terwijl ik mijn kinderen op geen enkele manier hun vader wilde ontnemen, dus ik roeide met de riemen die ik had, onder het motto: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

Ook de jaren daarna waren lang niet altijd makkelijk, maar van mijn scheiding heb ik geen seconde spijt gehad. Als alleenstaande moeder van twee jonge kinderen trok in mijn eigen plan. De vertaalopleiding die ik vlak voor de geboorte van mijn oudste had afgerond, gecombineerd met de kennis van medische terminologie die ik in 15 jaar werken binnen de gezondheidszorg had vergaard, vormden een goede basis om het verzorgen en opvoeden van mijn kinderen te kunnen combineren met het thuis werken aan mijn carrière als freelance medisch vertaler.

Wens om met mensen te werken…

DSC02784.kleiner

Mijn hart ging toen al uit naar het werken met mensen en ik ben in de jaren daarna dan ook meerdere keren gestart met een opleiding in die richting, maar steeds weer bleek dat er niet genoeg uren in een dag zaten om alles te combineren. Toen mijn jongste 16 was, vond ik een toen nog 4-jarige psychologie-opleiding op hbo-niveau die me bijzonder aansprak, en wel om twee redenen. In tegenstelling tot de reguliere psychologie werd bij deze opleiding uitgegaan van het bestaan van een ziel, en dat die ziel invloed heeft op de mens die we zijn. Dat strookte met mijn eigen beeld van het leven. En deze opleiding was qua contactdagen te combineren met mijn zorg voor de kinderen en mijn werk als vertaler.

In deze opleiding maakte ik kennis met een breed scala aan onderwerpen binnen en aan de rand van de psychologie. En ik kreeg de bevestiging dat het klopte: dit was mijn weg. Mijn weg om met mijn eigen levenservaring, zelfreflectie en zelfstudie als stevige basis, nu aangevuld met een gedegen opleiding, me in te spannen anderen te helpen waar ik me te vaak in de kou heb voelen staan door de mensen wiens hulp ik zocht.

… als (relatie)therapeut

Het afronden van deze opleiding was voor mij een mijlpaal. Met dit diploma Psycholoog kon ik me inschrijven bij beroepsvereniging LVPW, en daarom komen mijn consulten voor individuele therapie en voor relatietherapie, afhankelijk van de voorwaarden per ziektekostenverzekering, voor gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking (vanuit de vergoedingengroep Alternatieve/Complementaire behandelingen). Toen de zorgverzekeraars hun eisen nog verder opschroefden – en ik ben bang dat het einde nog niet in zicht is – heb ik in 2015-2016 nog een aanvullende opleiding gedaan, waardoor bijna alle zorgverzekeraars mijn consulten voor individuele begeleiding inmiddels vergoeden. Inmiddels wordt relatietherapie ook vaak op dezelfde wijze vergoed.

… als mediator

Mijn opleiding tot psycholoog bevatte ook een module mediation, en al snel na die module besloot ik tegelijkertijd ook de mediationopleiding te volgen.
Mediation is een vorm van conflicthantering, die in toenemende mate wordt gebruikt voor het oplossen van allerlei geschillen, vaak met als doel te voorkomen van het escaleren van conflicten en het voorkomen van een rechtszaak, waarbij vaak beide partijen niet krijgen wat ze willen.
Maar mediation heeft zich vooral ook ontwikkeld als een beter en goedkoper alternatief voor scheiden via twee advocaten.

En gezien mijn eigen levenservaring ging mijn belangstelling al direct uit naar mediation bij echtscheiding.
Ik ben ervan overtuigd dat het bij een echtscheiding beter is om te kiezen voor mediation, dan voor afzonderlijke advocaten, juist omdat door mediation de onderlinge verstandhouding zo goed mogelijk blijft. En dat is – zeker als er ook gezamenlijke kinderen zijn – de beste weg naar een goede nieuwe toekomst. Daarvoor is niet alleen een goede emotionele, maar ook een goede financiële en juridische afwikkeling heel belangrijk.

Een scheiding gaat vaak met veel emoties gepaard, terwijl er tegelijkertijd allerlei praktische zaken moeten worden geregeld. Lang niet altijd zijn er ook conflicten, al komt het regelmatig voor dat er tijdens de periode van de mediation bij echtscheiding alsnog conflicten ontstaan, nu het voor partijen steeds duidelijker wordt wat de consequenties zijn van de scheiding.

De emotionele kant werd door mijn opleiding tot psycholoog voldoende belicht, voor de fiscale en juridische kant heb ik nog aanvullend een opleiding register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) gevolgd, die zich hier speciaal op richt.

Hoewel ik al vele jaren mensen in mijn omgeving en online via een forum heb begeleid bij allerhande vragen op deze gebieden ben ik pas in 2010 officieel gestart met mijn eigen praktijk voor individuele therapie, relatietherapie en mediation, waarin ik door mijn levenservaring, gekoppeld aan mijn natuurlijke nieuwsgierigheid, mijn interesse in wat de mens beweegt, mijn intelligentie, mijn zelfontwikkeling, mijn empathie en mijn opleidingen in staat ben mensen een stukje te begeleiden op het soms zo lastige pad dat leven heet. En dat doe ik graag.

Copyright: mensinrelatie.nl

Webdesign: Prode