Assertiviteitstraining

Therapie Individuele therapie
Relaties Relatietherapie
Echtscheiding Echtscheiding

Assertiviteitstraining

Assertief zijn helpt bij het bewaken van je grenzen. Bij assertiviteit gaat het erom dat je op een prettige manier kunt aangeven wat je wilt of nodig hebt, en dat zo doet dat je wordt gehoord.

Sommige mensen vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Ze ervaren het als lastig om tegen een ander in te gaan, zeker als die ander nogal zeker over lijkt te komen. Vaak laten ze zich beperken uit angst dat anderen negatief zullen reageren. Ze willen vooral ook aardig worden gevonden, en houden daarom liever hun mond dan van zich af te bijten.

Anderen komen wel voor zichzelf op, maar doen dit te fel of te sterkt, wat tot ergernis en irritatie bij anderen kan leiden. Daardoor bereiken ze hun doel vaak niet, bijvoorbeeld omdat de ander zich terugtrekt. Ze merken dat anderen hen gaan mijden en ze niet als prettig gezelschap ervaren.

De vraag is dus: hoe bereik je je doel?

En dat is waar assertiviteitstraining om draait. Het is de kunst om niet alleen aan te kunnen geven wat je wilt of nodig hebt, maar dat ook op een prettige manier te doen, en dan liefst ook nog zo dat anderen je ook tegemoet willen komen. Uiteindelijk gaat het hierbij om het vinden van de juiste balans tussen je uitspreken en een open houding blijven aannemen.

Hoe begin je daarmee?

Het is belangrijk je eerst af te vragen wat je doel is, en of dit een reëel doel is. Als je het lastig vindt om dit te bepalen, kan het je helpen om eens te spiegelen: stel dat het gaat om iets op je werk, er gaat daar iets niet goed en je hebt een voorstel voor hoe dat beter kan. Maar je bent bang dat als je dat uit, je toch wel weer niet serieus zal worden genomen, en daarom zeg je maar niets.

SpiegelenSpiegeloefening

Stel je dan eens voor dat een assertievere collega hetzelfde voorstel zou willen doen. Hoe zou die dat aanpakken? En hoe denk je dat je collega’s daarop zouden reageren? Zouden ze daar beter op reageren? En zo ja, wat heeft die collega in jouw oefening dan anders gedaan dan jij zou doen?

Zo’n oefening helpt soms al genoeg om te zien hoe je hier beter mee om kunt gaan.

Waarbij kan ik je dan helpen?

Soms is zo’n oefening en wat lezen op internet of een boek hierover lezen niet genoeg, en is er meer nodig. Soms is het nodig om persoonlijke begeleiding te krijgen, die helemaal is afgestemd op jouw situatie. Dan kan een assertiviteitstraining je helpen beter te ontdekken waar je staat, waar je voor staat, en waar je voor wilt gaan staan. En hoe je dat het beste kunt aanpakken om je doel te bereiken.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Samen kijken we naar de problemen die je ervaart, en we onderzoeken welke angsten of belemmerende overtuigingen daaronder zitten die voorkomen dat je de ruimte inneemt die je zou kunnen en mogen innemen.

We onderzoeken wat je voelt en wat je tegenhoudt om te zeggen wat je wilt zeggen en om dit op de juiste manier te doen. En we bespreken welke ideeën je hebt over anderen en in hoeverre die kloppen met de werkelijkheid.

Je leeft beter voor jezelf op te komen en daarbij de ander te blijven respecteren.

Zodra je merkt dat dit werkt, zul je ontdekken dat het steeds makkelijker wordt. Je leert jezelf beter kennen en je leert begrijpen waarom je doet wat je doet. En hoe je het anders kunt gaan doen. Daardoor voel je je vrijer om te zeggen wat je wilt, en oordeel je positiever over jezelf.

Voor welke situaties is assertiviteitstraining geschikt?

Leren om assertiever te worden werkt door op alle sociale contacten die je hebt in je leven. Ervaar je nu vooral problemen op je werk, dan richten we ons daarop, maar je zult merken dat ook bij familie, vrienden, in clubverband, etc. dezelfde vaardigheden een positief effect kunnen hebben op je contact met anderen.

Persoonlijke groei en ontwikkeling maken als vanzelf onderdeel uit van dit proces, omdat je veel inzichten en praktische handvatten krijgt waarmee je de communicatie met jezelf en van daaruit je communicatie met anderen kunt verbeteren.

Tegemoetkoming in de kosten?

Soms betalen werkgevers een assertiviteitstraining, bijvoorbeeld via een potje voor een persoonlijk ontwikkelingstraject. Je op de juiste wijze assertief gedragen op je werk is van toegevoegde waarde voor je werkgever en vergroot vaak ook je werkplezier.

Kun je daar geen gebruik van maken, dan valt individuele assertiviteitstraining onder psychosociale therapie, waarvoor de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering een gedeeltelijke vergoeding van de kosten bieden. Hier vind je een actueel overzicht van die vergoedingen. De gedeeltelijke vergoeding van mijn consulten vindt plaats vanuit de groep ‘Alternatieve behandelingen’, een soort van vergaarbak voor alle behandelingen die wel worden vergoed, maar niet onder een van de andere groepen vallen.
Daar de vergoeding niet vanuit de basisverzekering plaatsvindt, staat vergoeding los van je eigen risico. Dus ook als je je eigen risico nog niet of nog niet volledig hebt verbruikt, ontvang je deze vergoeding als je zorgverzekeraar de tegemoetkoming in de kosten geeft.

Nog vragen?

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met me op, ik help je hier graag bij.

Copyright: mensinrelatie.nl

Webdesign: Prode