Kosten mediation

Therapie Individuele therapie
Relaties Relatietherapie
Echtscheiding Echtscheiding

Kosten mediation

Geld

Kosten en een mogelijke tegemoetkoming hierin

De kosten van mediation bedragen € 200 per uur (€ 50 per kwartier).
Per gesprek wordt een kwartier extra in rekening gebracht voor mijn werkzaamheden voorafgaand aan en direct na afloop van het gesprek.
Daarnaast worden ook de kosten in rekening gebracht van mijn overige werkzaamheden die uitsluitend betrekking hebben op deze mediation, zoals het opstellen en aanpassen van stukken en/of contact per telefoon/e-mail tussen de gesprekken door.

De duur van een gesprek kan variëren. Ik ga gewoonlijk uit van ongeveer 2 uur per gesprek. Soms is dat te lang, en soms ook te kort. Daarin ben ik flexibel, en kijk ik naar wat wenselijk en haalbaar is op dat moment.
Betaling vindt plaats aan het einde van elk gesprek en kan via een betaalverzoek of contant worden voldaan.

Kosten mediation

Tegemoetkoming in de kosten

Het is mogelijk dat je recht hebt op een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).
De voorwaarden daarvoor zijn hier te vinden.
Bij de beoordeling wordt uitgegaan van je inkomen van 2 jaar geleden (dus voor een aanvraag in 2023 geldt je inkomen van 2021). Mocht je inkomen in het huidige jaar aanzienlijk lager zijn dan 2 jaar geleden, dan is het mogelijk om aan de Raad voor Rechtsbijstand een verlegging van het peiljaar naar het huidige jaar aan te vragen.
Kom je voor een toevoeging in aanmerking, dan verzorg ik de aanvraag hiervan voor je.
In dat geval ben je bij aanvang van de mediation alleen een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte daarvan vind je hier. Scroll naar beneden tot aan de tabel Mediation, daar vind je de eigen bijdragen die op dit moment gelden.

Na afloop van de mediation beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand opnieuw of het recht op de toevoeging er ook nog is op basis van de financiële afwikkeling van de echtscheiding (dit noemen ze het resultaat). Neem je aan vermogen uit de scheiding meer mee dan € 16.874 (2023) (zie ook hier voor het actuele bedrag), bijvoorbeeld door verdeling van jullie bezittingen en/of door de verkoop van jullie huis (aan een derde of aan je ex, waardoor je ex je uitkoopt), dan wordt de toevoeging alsnog ingetrokken en breng ik alsnog mijn normale tarief in rekening.

Als één van de partijen recht heeft op een toevoeging, en de ander partij niet, dan breng ik bij de andere partij voor alle uren die ik aan de mediation besteedt slechts de helft van mijn uurloon (€ 100) in rekening.

Kosten mediation.
Heb je een rechtsbijstandsverzekering, dan is er een kans dat mediation bij echtscheiding door je rechtsbijstandsverzekering gedeeltelijk of geheel wordt vergoed. Kijk hiervoor de voorwaarden van je rechtsbijstandsverzekering na. Wat meer informatie is ook hier te vinden.

Neem contact op voor meer informatie en/of voor het maken van een afspraak.

Gratis kennismaking?

Bij de eerste afspraak heb je binnen een half uur ongetwijfeld een indruk van me, op grond waarvan je kunt beslissen of je wel of niet met mij in zee wilt gaan.

Daarom staat het je vrij om binnen een half uur aan te geven dat je toch liever niet met mij verder wilt. Dan beëindigen we daarna het gesprek en ben je me niets verschuldigd.

Blijf je langer, dan breng ik ook het eerste half uur in rekening, omdat de mediation in wezen al meteen is gestart, tenzij we vooraf nadrukkelijk iets anders afspreken.

Copyright: mensinrelatie.nl

Webdesign: Prode